:

:

TV Most

clock

Februar 19, 2018   12:05

0

104

Vujić: Amandmani otvaraju sistem ulaska u pravosuđe


Ukazujući da predložena rešenja predviđaju izbor lica koja su okončala program "posebne obuke", a ne program "početne obuke" koji danas postoji, pa bi početna obuka, u skladu sa predloženim amandmanima, bila samo jedan od programa posebne obuke, precizirao je Vujić govoreći na nedavno održanom skupu u okviru javne rasprave o ustavnim amandmanima.
 "Predloženim rešenjima amandmana se omogućava uvođenje više načina ulaska u sistem i programa posebne obuke, uzimajući u obzir godine prethodnog iskustva kandidata i gde su to iskustvo kandidati stekli. To ujedno znači da će institucija za obuku u pravosuđu upisivati godišnje na programe posebne obuke daleko mnogo više lica negoššto je to danas slučaj u PA, a u skladu sa realnim potrebama pravosuđa", naglasio je Vujić.Kao i ustavni amandmani, tako će i budući zakon kojim će se regulisati položaj institucije za obuku u pravosuđu biti poslat na mišljenje Venecijanskoj komisiji, ukazao je Vujić koji smatra da je predloženo rešenje potpuno u skladu sa standardima i preporukama, ali i dobrom praksom većine zemlja članica EU.Vujić je napomenuo da će, kao što je to slučaj sada u Pravosudnoj akademiji, i sve buduće komisije koje će se baviti prijemom kandidata, biti sastavljene od sudija, tužilaca i zamenika tužilaca, uz to manje učešće subjektivnog mišljenja.Takođe je naveo da su iz radnog teksta ustavnih amandmana nepravedno izostavljeni sudijski i tužilački pomoćnici i savetnici koji su sastavni deo pravosuđa i čiji status nije adekvatno rešen."Da bi se položaj savetnika u pravosuđu rešio na odgovarajući način - pitanje njihovog materijalnog statusa, napredovanja, prava i obaveza, preduslov je da savetnici budu u nadležnosti Visokog saveta sudstva odnosno Visokog saveta tužilaca. Uvođenje savetnika kao posebne pravosudne profesije je i dobra praksa u većini zemalja članica EU", rekao je Vujić, pored ostalog.U skladu sa tim, Vujić smatra da bi u predloženi tekst izmena Ustava trebalo uneti da u suđenju pored sudija i sudija porotnika učestvuju i sudijski savetnici, kao i da zamenici javnih tužilaca i tužilački savetnici neposredno odgovaraju javnom tužiocu.Založio se da se pojam "savetnik" uvede na svim nivoima pravosuđa, kao i da im se omogući karijerno napredovanje.Direktor Pravosudne akademije je naglasio da se u javnosti mogu čuti neistine o trenutnom položaju PA, kako njom upravlja Ministarstvo pravde i Vlada Republike Srbije, ističući da tom institucijom, u skladu sa Zakonom, upravlja Upravni odbor od devet članova.
 


0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva