:

:

TV Most

Foto: Foto Tanjug

clock

Septembar 20, 2018   13:56

0

130

UST za ubrzanje procesa izmene Ustava


 “Smatramo da je reforma postojećeg sistema neophodna i da se struka može saglasiti da je krajnji cilj izgradnja nezavisnog, samostalnog, efikasnog ali i odgovornog pravosuđa, koje ce moći adekvatno da odgovori na potrebe građana, te da se uz maksimalno ojačavanje kapaciteta suprotstavi suzbijanju kriminala i korupcije i jačanju vladavine prava”, navodi se u saopštenju UTS.Kako su u pitanju oblasti u kojima se traži napredak na putu u okviru evropskih integracija, UST smatra da je od vitalnog značaja da se reforma ubrza, a poruke koje šalju pojedinci za odugovlačenjem štetno se mogu odraziti na društvo u celosti.Pozdravljajući organizaciju okruglog stola na kome je Ministarstvo pravde predstavilo Nacrt ustavnih amandmana, Društvo sudija Srbije ocenilo je da ni rešenja iz trećeg teksta amandmana za pravosuđe još uvek ne obezbeđuju smanjenje politizacije pravosuđa i jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva.Bez nezavisnog sudstva ne može se postići ni odgovornost i efikasnost pravosuđa, navodi Društvo sudija u saopštenju.Smatraju da Vlada i Skupština treba da formiraju radne grupe u koje bi bili uključeni i eminentni profesori ustavnog prava, predstavnici najviših pravosudnih institucija i autentičnih udruženja koja se zalažu za vladavinu prava kako bi izradili novi nacrt amandmana i poslali ga Venecijanskoj komisiji na mišljenje.Prema stavu ovog strukovnog udruženja, brojna značajna rešenja još uvek nisu uspostavljena na način da istovremeno odgovaraju pravnoj tradiciji i mogućnostima Srbije, sa jedne strane i evropskim pravnim tekovinama na što višem nivou, sa druge strane.Reč je, kako ukazuje, o rešenjima kojima se uređuje odnos zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, načinu izbora i razlozima za razrešenje sudija, a naročito rešenjima u pogledu Visokog saveta sudstva.Takođe, u saopštenju se govori i o neophodnosti garancija za nezavisnost sudstva, kao što su garancije nepremestivosti i materijalne garancije, kako za sudski sistem u celini u vidu sudskog budžeta, tako i za sudije pojedinačno u vidu plata koje odgovaraju dostojanstvu položaja i težini dužnosti i njima približnih penzija.Društvo sudija pozvalo je Vladu i Narodnu skupštinu, da kada im tekst ustavnih amandmana bude dostavljen, da iskoriste pravne mogućnosti i da formiraju radne grupe u koje bi bili uključeni stručnjaci iz pravne sfere.Nakon što te radne grupe završe svoj rad treba da se organizuje široka i intezivna javna rasprava, a posle nje da se usaglašen radni tekst amandmana pošalje na ekspertizu Venecijanskoj komisiji Saveta Evrope, navodi se u saopštenju.


Izvor: Tanjug

0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva