:

:

TV Most

clock

Februar 14, 2018   12:05

0

112

Tabaković: Banke imaju pravo da zaračunavaju naknadu

Tabaković je, na novinarsko pitanje povodom pravosnažne presude u korist klijenta koji je tužio banku zbog naplate troška obrade kredita, ukazala na to da je predmet sporenja u suštini različito tumačenje sudova o tome šta se smatra stvarnim troškom i da li je on uračunat u kamatu.
"Zakon o obligacionim odnosima propisuje kamatu kao trošak za kredit, ali on ne definiše ni nominalnu ni efektivnu kamatnu stopu. Da li je efektivna stopa ona koja podrazumeva stvarne troškove kredita, da li su ti troškovi u srazmeri s uslugom koja se nudi, tu NBS pokušava godinama da ujednači praksu banaka u smislu predstavljanja njihovih uslova od trenutka reklamiranja do onih elemenata koji se nađu u ugovoru sa građanima", rekla je guverner.
Objašnjavajući stav NBS, Tabaković je istakla da trošak obrade kredita treba da bude srazmeran uloženom radu u pružanju te usluge i da ta naknada ne treba da buder određena tako da građani ne mogu da upoređuju banke među sobom, jer je cilj NBS da konkurenciji vrati ugled koji ona treba da ima.
"Ta konkurencija podrazumeva da građanima jasno predstavite šta im nudite i po kojoj ceni", naglasila je ona.
Tabaković je dodala da je posao NBS da obezbedi zaštitu korisnika finansijskih usluga, da obezbedi da klijenti budu upoznati sa svim elementima ugovora i rizicima s kojima mogu da se suoče prilikom sklapanja ugovora s bankom.
"Tu počinje, ali se ne završava uloga NBS, već se završava u posredovanju i nadgledanju primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, da li se poštuju opšta pravila ugovaranja i da li su građani bili upoznati sa svim troškovima koje banka ima prava da im zaračunava", navela je guverner.
Banke, kako je konstatovala, imaju pravo da zaračunavaju naknadu, "ali moraju da je građanima predstave na nedvosmislen i jasan način, da klijent sutra ne bi mogao da se pravda skrivenim felerima određenog proizvoda.
"Sve što bi NBS rekla ili učinila u sporu kada se ugovorne strane, koje svojom voljom zaključe ugovor, nađu na sudu, bilo bi izlazak iz granica njene nadležnosti, a s druge strane ne bi bilo ni primereno tržišnom ponašanju svih ostalih učesnika na tržištu koji snose odgovornost za svoje odluke", zaključila je guverner NBS Jorgovanka Tabaković.
0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva