:

:

TV Most

Foto: Foto RTS

clock

Februar 19, 2018   12:05

0

108

SNV: Trinaest ciljeva pred Srbima u Hrvatskoj


SNV je stoga usvojio Izjavu o pravima Srba u Hrvatskoj, koja je objavljena na sajtu te organizacije.U Izjavi, objavljenoj na sajtu SNV-a, istaknuto je da je položaj Srba u Hrvatskoj u nizu aspekata i unazađen, što se posebno odnosi na nivo tolerancije i seta prava koja su se počela ostvarivati za vreme ulaska u Evropsku uniju.Dodaje se da se pokušava narušiti čak i položaj koji je osiguran međunarodnim sporazumima, poput Erdutskog sporazuma i Pisma namere, Ustavom, te Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i posebnim zakonima.Iz tih razloga, SNV ističe da u narednom periodu predstoji borba za ostvarenje 13 ciljeva navedenih u tom dokumentu:1. Zbog netolerancije i govora mržnje prema Srbima, koji su izvor straha i asimilacije pripadnika srpske zajednice, u narednom četvorogodišnjem periodu potrebno je boriti se za toleranciju, nediskriminaciju i posebno protiv govora mržnje.2. Potrebno je raditi na osiguravanju nesmetanog povratka izbeglica, kojih je još registrovanih oko 19 hiljada u Srbiji, na zaštiti prava na obnovu u ratu razorenih i uništenih kuća, stambenom zbrinjavanju za one koji su ostali bez stanarskih prava.3. Utvrditi sudbine nestalih i ubijenih Srba, identifikovati ih i obeležiti mesta stradanja, kao i omogućiti nesmetano sećanje na njihova stradanja.4. SNV traži da se izvrše obaveze prema međunarodnom i domaćem pravu, odnosno da procesuiranja za ratne zločine počinjene prema Srbima za vreme rata, posebno u toku i nakon "Bljeska" i "Oluje" ne budu retka, selektivna, te da se ne odvijaju po posebnim kriterijumima.5. Zatraženo je od Hrvatske da konačno donese programski i zakonski okvir za razvojnu politiku povratničkih sredina, obnovu komunalne i socijalne infrastrukture i dodaje se da je neophodno da se u cilju zaštite vlasništva formira zemljišno-šumski fond, što uključuje sređivanje zemljišnih knjiga, zaštitu zemljišta i šuma.6. Zbog toga što su Srbi i sada nedovoljno zastupljeni u državnim i javnim službama, SNV očekuje i traži od Vlade i nadležnih institucija da zaustave taj trend i da u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim obavezama, počnu aktivno da sprovode politiku zapošljavanja pripadnika srpske zajednice.7. Očekuje se dosledno sprovođenje prava na jezik, pismo i obrazovanje pripadnika srpske zajednice u Hrvatskoj, te nesmetana službena upotrebu jezika i pisma.8. Navedeno je da medijske institucije u Hrvatskoj trebaju biti unapređene u tri smera, i to da bi HRT trebala u sklopu svojih programa aktivno i pozitivno da prati aktivnost srpskih institucija i izveštava o problemima Srba, zatim osnovati redakciju manjinskog programa na HRT-u, te da srpske organizacije osnuju i vlastiti radijski servis, a da Hrvatska to aktivno pomogne.9. Zatraženo je da se obnovi kulturna baštine, kako crkvena tako i svetovne, posebno ona koja podseća na prisilnu asimilaciju, proterivanja i masovna istrebljenja počinjena prema Srbima u NDH.10. Očekuje se da, u skladu sa odredbama Ustava, mišljenjem Venecijanske komisije i mišljenjem Ustavnog suda, se pronađe rešenje i donesu propisi koji će omogućiti slobodno i nesmetano ostvarivanje biračkog prava pripadnika nacionalnih manjina.11. Potrebno je vratiti Srbima pravo na svoju istoriju, kao delu nacionalne istorije Hrvatske, što treba biti vidljivo u obrazovanju, medijima, politici sećanja i muzejima12. Institucije srpske zajednice, posebno SNV i Zajedničko vijeće općina, moraju dobiti status manjinskih samouprava, u skladu sa Erdutskim sporazumom i Pismom namjera, a u što skorije vreme treba završiti povratak imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i SPD "Privrednik".13. Kao poslednji cilj istaknuto je da je od ogromne važnosti trajno unapređivanje odnosa između Hrvatske i Srbije te evropska integracija zemalja prostora bivše Jugoslavije, posebno Srbije, kao pretpostavke stabilnosti i napretka.Na kraju Izjave, navodi se da Velika skupština Srpskog narodnog vijeća očekuje da će Vlada i državne institucije aktivno i tesno sarađivati na realizaciji ciljeva ove Izjave sa samim Vijećem, sa izabranim predstavnicima Srba i njihovim organizacijama, te da će tako stvoriti pretpostavke za nesmetano ostvarivanje prava i afirmiran položaj Srba u Republici Hrvatskoj.


0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva