:

:

TV Most

clock

Maj 23, 2017   12:27

0

127

Održana sednica SO Gračanica

Sednici, koju je vodila predsednica Skupštine opštine Brankica Kostić, prisustvovali su svi odbornici. Prvo je usvojen zapisnik sa četvrte redovne sednice održane 26.4.2017. godine, zatim je usledila diskusija i rasprava po predhodno utvrđenom Dnevnom redu na sednici Odbora za politiku i finansije.

Na predlog predsednika opštine Gračanica Vladete Kostića usvojen je predlog odluke o određivanju dela pracele za izgradnju pravno-edukativnog centra, koji je obrazložila predsedavajuća Brankica Kostić.

“Centar će služiti za dalju edukaciju pravnika, a u saradnji sa Asocijacijom pravnika, za polaganje pravosudnog i notarskokg ispita, kao i ispita za sudske izvršitelje. Opština iz budžeta za ovo može da izdvoji do 15.000 evra, Kancelarija za zajednice izdvojiće 100.000 evra, dok će od 40 do 60 % od ukupne sume finansirati ambasada Norveške. Zgrada će se graditi na Padalištu i biće multifunkcionalna “, kazala je Kostić.

Usvojen je i zahtev za postavljanje optičkog kabla na relaciji Gračanica – Laplje Selo, koji je obrazloži ošef IT službeVladan Popović.

„Veoma je važno postavljanje optičkog kabla zbog instaliranog video nadzora u većini mesta u opštini Gračanica, jer će se poboljšati internet signal, praćenje kamera, ali i bezbednosna situacija. Ceo projekat finanisraće firma „Prizma net“, a Opština daje samo odobrenje za izvođenje radova. Opština će dobiti polovinu vlakana na korišćenje što će poboljšati internet i povezati sva isturena opštinska odeljenja i samim tim smanjiti troškove“, kazao je Popović.

ÄŒlanovi odbora su jednoglasno usvojili i izveštaj Komisije o utvrđivanju tačnog iznosa za isplatu EO “Redža” na projektu “Izgradnja regionalne bolnice u Badovcu”, koji je obrazložio direktor urbanizma Dejan Jovanović.

„Imamo izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije kojim je utvrđeno da nije došlo do većih prekršaja na izgradnji bolnice u Novom Badovcu, kao i preporuke na koji način treba dalje postupiti kako bi se omogućili dalji radovi na izgradnji i završetku ove zdravstvene institucije. Formirana je Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja koju su činili predstavnici opštine i firme. Utvrđeno je da postoje pet neisplaćenih situacija i da je ukupan dug oko 250.000 evra. S obzirom da se Vlada Kosova obavezala za finansiranje ovog projekta, složili smo se da prihvatimo utvrđene iznose, ali da se potraživanja ne izvrše preko prinudne naplate kako se ne bi opštetio lokalni budžet, već kad se sredstva obezbede od nadležnih centralnih institucija. Naš cilj je da se što pre nastavi sa izgradnjom bolnice i prihvatanjem ovih računa biće otklonjene sve prepreke“, kazao je Jovanović.

Odbornici su jednoglasno usvojili rebalans budžeta za 2017. godinu koji je obrazložio direktor finansija Slaviša Ničić, a koji predviđa alokaciju ekonomskih kodova, odnosno sredstva iz vladinih grantova i sopstvenih prihoda za kapitalne investicije. Takođe, na predlog direktora finansija usvojen je i predlog prebacivanja ušteda, koje će biti iskorišćene za sanaciju prioritetnih ulica.

Jednoglasno je usvojen i predlog šefice Kancelarije za zajednice i povratak Elvire Ćesasi koji se odnosio na “Opštinski plan delovanja za raseljena lica i održivorešenje”.

„Akconi plan je izrađen sa UNHCR-om i NVO „Advancing together“ na osnovu kojeg je razmatrano 92 zahteva od čega je utvrđeno da 60 porodica ispunjava uslove za pomoć u smislu izgradnje i rekonstrukcije kuća, prehrambenim i drugim proizvodima, nameštaju i kućnim aparatima. Finansijska sredstva biće obezbeđena iz fondova EU, dok će opština Gračanica olakšati administrativnu proceduru“, kazala je Elvire Ćesasi, navodi se u saopštenju.

Izvor: TV Most

0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva