:

:

TV Most

clock

Decembar 18, 2017   12:05

0

111

Neophodna depolitizacija saveta nacionalnih manjina


Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak rekao je na skupu u Palati "Srbija" da u Nacrtu izmena i dopuna zakona treba definisati ovlašćenja i organizacionu strukturu nacionalnih saveta i način angažovanja članova tih saveta."Prvi put smo pokušali da odvojimo funkciju u nacionalnom savetu od partijske pozicije što je za sada predmet najoštrijih kritika manjinskih stranaka, ali na javnim konsultacijama sve strane treba da predstave svoje stavove i zakonska rešenja kako bismo doneli zakon koji će biti uspešno i jednako primenjivan u celoj Srbiji", naveo je Bošnjak.
Prema njegovim rečima, osim depolitizacije, predstavnici nacionalnih manjina su na ranijim skupovima izneli zamerke na zakonske odredbe o upotrebi srpskog jezika i izveštavanje u medijima i zalagali se za dodatno finansiranje nacionalnih saveta."Zahtev za depolitizaciju proistekao je iz unutrašnjih potreba jer nacionalni saveti često predstavljaju polje za delovanje političkih stranaka. S druge strane, međunarodni stručnjaci i organizacije civilnog društva ukazuju da prema Ustavu nacionalni saveti treba da se bave kulturom i zaštitom identiteta, a ne nekakvi manjinski parlamenti", objasnio je Bošnjak.On je izrazio očekivanje da će se Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina naći pred poslanicima u Skupštini Srbije u martu sledeće godine.Predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine Jene Hajnal naglasio je da postojećem Zakonu nisu potrebne samo kozmetičke promene i da izmene i dopune treba treba da pruže garanciju manjinskih i ljudskih prava ne samo za nekoliko narednih nekoliko već za ubuduće."Sada kada smo na putu ka EU treba da uradimo zakonski okvir, jer kad budemo u Evropi neće imati smisla da govorimo o tim pitanjima. U ovom zakonu treba da se vidi koji je put za manjine, ali i za sve građane Srbije kako bi bila ostvarena prava koja svaka manjina očekuje od države", rekao je Hajnal dodavši da je važno što u izradi novog dokumenta učestvuju svi Saveti nacionalnih manjina u Srbiji.Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Jukom Milan Antonijević smatra da izmenama i dopunama zakona iz 2009. treba da postigne depolitizacija Nacionalnih saveta nacionalnih manjina i da se uvede veća transparentnost njihovog finansiranja što je, kako kaže, zahtev Ministarstva i EU."Treba razraditi i delove koji se tiču medija i regulativnog tela za elektronske medije i njegovog uključivanja u ova pitanja. Ovo je dobar korak, treba da sednemo i čujemo nacionalne manjine kako bi se doneo zakon koji je plod konsenzusa struktura koje ga predlažu i nacionalnih manjina", rekao je Antonijević.Predsednik Izvršnog odbora Bunjevačkog nacionalnog saveta Mirko Bajić ocenio je pozitivnim javne konsultacije o predlogu Zakona, ali je izneo primedbe na radnu verziju u kojoj se, kako je primetio, ne govori o medijima koji se trenutno finansiraju iz pokrajinskih izvora.Za Bajića kao predsednika Saveza bačkih Bunjevaca potpuno je neprihvatljivo da se političkim strankama nacionalnih manjina onemogući da "ozbiljno učestvuju u radu Nacionalnih saveta"."U programima tih stranaka predviđeno je da se brinu o položaju i ostvarivanju prava nacionalnih manjina. Politizacija jeste prisutna, ali se ostvaruje kroz nevladin sektor, tj. udruženja u kojima su članovi stranaka. Želimo da se mi brinemo o nacionalnim manjinama, naravno uz podršku i saradnju sa udruženjima, ali ne želimo da se neko brine o nama, a da nas ništa ne pita", naglasio je Bajić.Aktuelni Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina usvojen je 2009. godine, ali je Ustavni sud 2014. godine utvrdio da pojedine odredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom Srbije.
 


0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva