:

:

TV Most

clock

Februar 17, 2018   12:05

0

103

Kolektivna podrška povratnicima u Opštini Kamenica


Opis šeme granta


Šema za kolektivni ruralni grant je namenjena da podrži predloge u poljoprivredi pomažući grupama povratnika I zajednici koja je primalac, da unapredi socijalnu I ekonomsku reintegraciju povratnika na Kosovo. Grantovi su dostupni da bi podržali predloge koji pokrivaju poljoprivredne aktvinosti. 


Ukupan iznos grantova


-Maksimalan iznos dostupan za grant(ove) u Opštini Kamenica je 30.000 USD (američkihdolara), u EUR ekvivalentni iznos (približno24.100 EUR)


-Podržaće se najmanje 20 porodica/domaćinstva


-Ne postoji minimalan iznos za grant koji se dodeljuje


Kriterijumi za podnosioce zahteva:


-Aplikacijemogu da bududostavljeneindividualnoilikolektivno;


-Šemagrantaćepodržatinajmanje 70% povratnika koji su se vratili od 2010 ili kasnije; 


-Povratnicikolektivnomogu da se udruže sa porodicama iz primajuće zajednice ili sa registrovanim preduzećima;


Grantovi će pokriti


-Kupovinu sadnica/semenskog materijala za voće ili povrće


-Kupovinu osnovnog I potrošnog materijala


-Promociju I brendiranje poljoprivrednih aktivnosti


-Kupovinu mašina I opreme na osnovu kriterijuma za izbor


-Kupovinu materijala za renovaciju ili izgradnju prostorija neophodnih za implementiranje poljoprivrednih aktivnosti


Grant ne pokriva troškove vezane za isplate plata, kiriju ili polovne opreme. 


DSI će obezbediti nabavku svih materijala ili opreme u ime uspešnog kandidata na osnovu predloga aplikanta.


Kriterijumi dodele 


Grantovi će biti dodeljeni na osnovu sledećih prioriteta:


-Na osnovu izvodljivosti i održivosti biznisa


-Predlozi koji imaju najveći broj porodica


-Predlozi koji koriste ranjivim osobama, uključujući žene, onesposobljene I omladinu


-Predlozi koji nude 10% zajedničkog finansiranja od dobitnika ili Opštine


 


Proces aplikacije


Da bi se pomoglo sa procesom aplikacije, planirano je održavanje dva sastanka za informisanje i za izradu/pisanje poslovnih predloga. Formulari za aplikaciju će biti dostupni na sastancima I preko Opštinske kancelarije za zajednice i povratak (OKZP). 


Informacije i trening 1  Datum: 21 Februar 2018


Vreme: 13:00


Lokacija: Opštinska zgrada, sala za sastanke, Kamenica


Informacije i trening 2 Datum: 28 Februar 2018


Vreme: 13:00


Lokacija: Opštinska zgrada, sala za sastanke, Kamenica


Zainteresovani podnosioci predloga moraju da učestvuju najamanje na jednom od ovih sastanka, da bi se razmotrila njihova aplikacija. Ućesnici će biti u mogućnosti da se upišu za grant za koji su zainteresovani za apliciranje i dobiće direktnu podršku za popunjavanje formulara za podnošenje predloga.


Rok za podnošenje predloga Datum: 7 Mart 2018


Lokacija: Opštinska kancelarija za zajednice I povratak (OKZP), zgrada Opštine Kamenica


Aplikacije mogu biti dostavljene Opštinskoj kancelariji za zajednice i povratak (OKZP) na srpskom, albanskom ili engleskom jeziku. Aplikacije moraju biti kompletirane sa pratećom dokumentacijom da bi se uzele u obzir. Aplikacije moraju biti predate u koverti sa potvrdom o podnošenju izdatom od strane Opštinske kancelarije za zajednice i povratak (OKZP) 


Obaveštenje o dodeli  Mart 2018 


Aplikanti će biti obavešteni o dodeli preko pisanog obaveštenja, i biće predmet postupka provere pre preuzimanja granta. 

0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva