Pojedini sindikati smatraju da je već doneta odluka da minimalac bude povećan za 10 odsto, a da su pregovori na Socijalno-ekonomskom savetu samo predstava za javnost.