:

:

TV Most

clock

Maj 17, 2018   12:05

0

109

Aneks sofijskoj Deklaraciji


U Aneksu Deklaraciji ističe se da je Sofijska prioritetna agenda jačanje podrške vladavini prava i dobrom upravljanju. U Aneksu se navodi:
– Poboljšati podršku reformi pravosuđa i naporima za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući izgradnju kapaciteta za prevenciju korupcije;
– Proširiti savetodavnu misiju vladavine prava uz povećanu podršku država članica i iz EU;– Poboljšati monitoring reformi kroz sistematičnije praćenje misija;– Uvesti praćenje suđenja u oblasti ozbiljne korupcije i organiziranog kriminala;– Raditi na boljem merenju rezultata reforme pravosuđa;– Podržati Zapadni Balkan kroz Evropski fond za demokratiju u oblasti nezavisnih i pluralističkih medija i civilnog društva. Jačanje angažmana na području bezbednosti i migracije;– Povećati zajednički rad na borbi protiv terorizma i sprečavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma, u skladu sa inicijativom Zapadnog Balkana za borbu protiv terorizma;– Pojačati značajnu operativnu saradnju u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala u prioritetnim oblastima poput oružja, droga, krijumčarenja migranata i trgovine ljudima;– Pripremiti se za obnavljanje akcionog plana za saradnju na vatrenom oružju, kako bi se rešio problem ilegalnog oružja i velike količine oružja;– Povećati podršku izgradnji kapaciteta u oblasti sajber bezbednosti i borbi protiv sajber kriminala;– Pojačati saradnju u oblasti migracija i upravljanja granicama;–  Dalje jačanje saradnje između oficira za vezu (EK i Agencije za evropske granice i obalske straže), zemalja članica i nadležnih organa Zapadnog Balkana;– Napraviti Međuresornu Radnu grupu EU JHA koju koordinira Komisija;– Produbiti i proširiti značajnu saradnju i dijalog o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici / zajedničkoj bezbednosti i odbrambenoj politici;– Dalje razviti saradnju na aktivnostima koje se odnose na hibridne pretnje, uključujući jačanje strateške komunikacije podržavajući društveno-ekonomski razvoj i posebnu pažnju prema mladima;– Proširiti investicioni okvir Zapadnog Balkana kako bi se privukla i koordinirala ulaganja bilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija;– Značajno povećati pružanje garancija investicionog okvira Zapadnog Balkana za veliki broj privatnih investicija;– Pojačati podršku obrazovanju, posebno pokrenuti pilot projekat za mobilnost u stručnom obrazovanju i obuci;– Dvostruki Erazmus i finansiranje regiona, uključujući i osnivanje "Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana" u 2018. godini, pružajući prostor za inovativno kreiranje politika koje će se baviti potrebama mladih i rešavanjem problema odliva mozgova;– Proširiti obim i domet Regionalne kancelarije za saradnju sa mladima i uvesti program unutar regionalne mobilnosti;– Obezbediti napredak u sprovođenju Regionalnog ekonomskog područja, uključujući pojačavanje rada na priznavanju kvalifikacija i napredak u olakšavanju trgovine unutar zapadnog Balkana;– Napredak BiH i Srbije u procesu pridruživanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji;– Pokrenuti novi paket projekata povezivanja (sa značajnim grantovima iz EU) kao investicionim okvirom Zapadnog Balkana, uključujući podršku Plavom auto-putu i putu mira (Niš–Priština);– Podržati povećano korišćenje mogućnosti u skladu sa trenutnim odredbama Instrumenta za povezivanje Evrope na Zapadnom Balkanu;– Proširiti Energetsku uniju EU na Zapadni Balkan, fokusirajući se na energetsku bezbednost i diversifikaciju izvora i dobavljača, uključujući strategiju na regionalnom nivou za korišćenje obnovljivih izvora, posebno hidroenergije;– Raditi na završetku regionalnog tržišta električne energije na Zapadnom Balkanu i obezbediti da bude integrisana na unutrašnje tržište električne energije EU, uključujući i inicijativu za centralnu i jugoistočnu Evropu (CESEC);– Dalje podržati stvaranje jedinstvenog regulatornog prostora i efikasnog procesa reforme tržišta energije u skladu sa Ugovorom o energetskoj zajednici;– Potpisati obavezu/memorandum o razumevanju o interkonektoru za gas Bugarska/Srbija;– Pokrenuti implementaciju Ugovora o transportnoj zajednici i potpunu operaciju tog sekretarijata;– Potpisati sporazum o sedištu Transportne zajednice (Beograd)– Podržati Ministarsku deklaraciju o saobraćaju iz dana TEN-T u Ljubljani, uključujući akcioni plan za prioritetnu listu graničnih prelaza;– Podržati novu železničku strategiju koja će Zapadni Balkan dovesti u glavnu mrežu EU i tržište A digitalne agende za Zapadni Balkan;– Pokrenuti Digitalnu agendu za Zapadni Balkan, uključujući mapu puta kako bi se olakšalo smanjivanje cene rominga;– Pokrenuti značajan paket tehničke pomoći za identifikaciju potencijalnih digitalnih investicija (uključujući i širokopojasni) kroz Investicioni okvir Zapadnog Balkana / Instrument za pretpristupnu pomoć;– Podržati borbu protiv nekažnjivosti kroz podršku Mehanizmu za međunarodni krivični tribunal i Kosovu*;– Specijalističke komore, preko Euleksa;– Otvoriti prozor u Kreativnom evropskom programu EU;– Promovisati produbljivanje veza između civilnih društava Zapadnog Balkana, između ostalog i kroz podršku Fondu za projekte Zapadnog Balkana;Ova prioritetna agenda biće sprovedena na statusno-neutralan način i bez prejudiciranja diskusija o sledećim višegodišnjim finansijskim okvirima.
 


0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva